Compass

Business development model

Je wil groeien met je bedrijf, je huidige werking, sales en omzet optimaliseren of misschien zelfs een nieuwe businesslijn starten? Mooi, maar wat is je plan van aanpak?

Om impact te maken met je business moet je continu werken aan een future-proof business model. Maar hoe blijf je op de juiste route als de wereld razendsnel blijft veranderen? Duizenden jaren bleven reizigers op de geijkte paden of hielden ze zicht op de kustlijn om richting te geven aan hun traject. Dit veranderde drastisch toen het kompas zijn intrede deed. Voor het eerst was er een instrument dat richting kon geven zonder concrete herkenningspunten. 

WODAN & Co is de navigator van ambitieuze bedrijven in deze uitdagende tijden. The Convincing Company Compass is een business development model dat je meteen op de juiste koers zet. 

WODAN & Co loodst je doorheen de 4 windrichtingen van het Convincing Company Compass. Noord, oost en zuid helpen je de inhoud van je onderneming scherp te stellen. West versterkt je vermogen om je bedrijf op een authentieke en overtuigende manier naar buiten te brengen. 


 

NOORD | CONVINCING ASPIRATIONS > GROWTH PACT

WAT? Het noorden van je kompas wordt aangegeven door je overtuigende aspiraties. Met welk doel sta je in jouw onderneming? Wat wil je bereiken en waar wil je aan bijdragen? Welke weg wil je hierbij bewandelen en welke keuzes zijn hierbij van belang voor jou?

WAAROM? Je merkt al aan de vraagstelling dat het hier gaat over de grote vragen, de grote lijnen, de doelen en de strategie. Aan de hand van concrete modellen en oefeningen worden antwoorden gegeven op deze vraagstukken en wordt een inspirerend verhaal geschreven.

WIE? Dit verhaal is vooral van belang voor de mensen die betrokken zijn bij de uitbouw van het bedrijf: de partners, investeerders, teamleden, medewerkers. Hoe scherper en overtuigender de aspiraties, hoe meer betrokkenheid en passie men van hen mag verwachten.

Interesse om deze strategische oefening uit te rollen in je organisatie?


OOST | CONVINCING APPROACH > PROFIT MAKING MACHINE

WAT? Een tweede verhaallijn is een meer zakelijke approach. Hierbij wordt uit de doeken gedaan hoe je je bedrijf aanpakt, hoe je organisatie werkt en waar je winstmarge zit. Het business model of de verschillende businesslijnen worden in detail uitgetekend.

WAAROM? Omdat we antwoorden nodig hebben op fundamentele vragen als 'Voor welk probleem en voor welke klant hebben we een aanbod uitgewerkt?', 'Hoe brengen we dat aanbod naar de markt en wat is ons verdienmodel?', 'Waar zitten de kosten verbonden aan onze werkzaamheden?' en 'Wat maakt nu dat we succesvol kunnen zijn of niet?'.

WIE? Het bedrijfsmodel is een belangrijk gegeven om aan externen duidelijk te maken waar je als organisatie voor staat. Banken, investeerders, leveranciers of toekomstige bedrijfspartners dienen snel te begrijpen of je een uitgekiende visie hebt.

Interesse om deze strategische oefening uit te rollen in je organisatie?


ZUID | CONVINCING ARGUMENTS > HIT SCRIPT

WAT? Hier verleggen we de blik van intern naar extern en verplaatsen we ons in de schoenen van onze (potentiële) klanten. We gaan op zoek naar de argumenten die hem of haar tot kopen aanzetten. Geen ‘one size fits all arguments’, want elke doelgroep, elke klant en elke betrokkene in het verkoopproces heeft zijn redenen om wel of niet voor jou te kiezen.

WAAROM? Door deze argumenten in kaart te brengen, krijg je een beter zicht op je USP’s. Daarna komt het ordenen van het verhaal en het aankleden met relevante voorbeelden en toepassingen. Kortom, in deze oefening komt je aanbod tot leven.

WIE? Deze oefening is er vooral op gericht om vanuit het standpunt van je klanten te denken. Hoe beter je werk maakt van deze oefening, hoe groter je succes bij je potentiële klanten zal zijn.

Interesse om deze strategische oefening uit te rollen in je organisatie?


WEST | CONVINCING ATTITUDE > FUNNEL FOCUS

WAT? Wanneer je verhaal niet met de nodige passie en ambitie wordt overgebracht, blijft het bij een mooi verhaal. Om tot een overtuigende attitude te kunnen komen, moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden in de organisatie: wie heeft welke verantwoordelijkheden, waar kan ik terecht met welke vraag en wat is onze tone of voice?

WAAROM? Wanneer de organisatiestructuur duidelijk is, kan je gaan werken aan de attitude. Die houding dient eenduidig te zijn doorheen het hele bedrijf. Enerzijds gaat dit over hoe we ons naar buiten toe gedragen, anderzijds gaat het ook over welk belang we hechten aan onze klanten en hoe we dit vertalen naar interne processen en extern handelen.

WIE? Een sterke overtuigende attitude wordt het handelsmerk van de organisatie en de taal waarmee medewerkers zich uitdrukken. Door hier bewust over na te denken, krijg je een sterke cultuur die intern veel goesting genereert. Dit draag je over op klanten en andere externe contacten.

Interesse om deze strategische oefening uit te rollen in je organisatie?


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x