“Focus, optimisme en een ‘can do’ mentaliteit: dé ingrediënten om succesvol en overtuigend te zijn”

Het kan eenzaam zijn aan de top. Zaakvoerders, ondernemers en managers moeten dag in dag uit opvallen en presteren. Ze worden geacht het voortouw te nemen en de antwoorden te kennen. Maar soms hebben ze ook een kijk van buitenaf, een frisse geest nodig om de problemen te bekijken, of gewoon iemand op wie ze kunnen steunen en die hen helpt een beslissing te maken. WODAN & CO biedt coaching en advies aan ondernemers en managers. De aanpak kan meer of minder intensief zijn, afhankelijk van de noden op een bepaald moment.

Drie niveaus van intensiteit kunnen worden bepaald.

1 ADVIESRAAD

De rol van adviesraad kan alleen of samen met andere coaches of adviseurs worden ingevuld, en dit in een formele adviesraad of raad van bestuur, of zonder een formele structuur. Het is een vergadering op regelmatige basis (maandelijks, tweemaandelijks, per kwartaal), met als doel de situatie te bekijken, advies te geven en een eerlijke en open mening te geven over de zaken die op het spel staan.

2 MANAGEMENTCOACH

Een intensievere rol kan worden gespeeld als managementcoach. In deze rol wordt de ondernemer of manager als persoon gecoacht om beter te presteren, geconcentreerd te blijven en de dingen gedaan te krijgen. Vergaderingen kunnen wekelijks of tweewekelijks worden gehouden in stressvolle en intensieve periodes van crisis of grote kansen. In minder intensieve periodes kan de frequentie van de vergaderingen lager zijn.

3 INTERIMMANAGEMENT

Soms is het noodzakelijk dat de adviseur enkele aspecten van de managementfunctie overneemt om de ondernemer of manager de ruimte te geven om te herstellen of om zich te concentreren op een grote uitdaging. Een of meerdere dagen per week is de interimmanager beschikbaar om zaken voor elkaar te krijgen of om een aantal specifieke problemen of taken op te lossen.

Wilt u met ons samenwerken? Contacteer ons en wij kijken voor een oplossing

uren gewerkt
tassen koffie
tevreden klanten
afgewerkte projecten